De zevende, the seventh, el séptimo. Day 3.

Image3

Vandaag wederom vroeg op pad vertrokken naar Monfraguë.

Ditmaal ga ik voor de gele wandeling die vertrekt in het gehucht van Villareal De San Carlos.

Bij het vertrek valt al direct op dat er vandaag heel veel wind is.

Onderweg zijn er verschillende mooie uitkijkpunten en op een bepaald ogenblik zie ik een paar stippen die de Taag overzwemmen. Dit bekijkend met de verrekijker blijken dit een aantal reeën te zijn. Ze hebben blijkbaar geen moeite om de flinke afstand te overbruggen.

Image1

Later op de morgen blijkt de stevige wind een welgekomen verfrissing te zijn bij de stijgende temperaturen.

Het pad loopt verder naar een stuwdam maar ik keer terug en heb dan uiteindelijk weer ongeveer 8 km gewandeld.

Daarna rij ik verder naar de “Peña Falcon” om daar weer een fijne brunch te hebben.

Dan beklim ik het pad naar de burcht om op zoek te gaan naar de “Two tailed pasha” een zeldzame en prachtig gekleurde vlinder.Na een beetje zoeken verschijnt hij plots in mijn vizier.

IMG_3596~01

Op de burcht onderneem ik enkele pogingen om de gieren in de vlucht te fotograferen. Je moet een beetje geluk hebben met hoe ze komen aanvliegen. Rekening houden met het licht. Soms zitten ze te ver, soms te dicht en als laatste moet je enorm veel geduld hebben. Kortom niet zo gemakkelijk om een degelijk plaatje te maken.

Image2

Om 14u30 ben ik terug in het hotel om daar dan een dagschotel te verorberen en daarna een welgekomen siësta te doen.

’s Avonds verken ik nog de omgeving van Piornal, een dorp gelegen in de vallei van de Jerte. In het terugkeren passeer ik de Carrefour van Plasencia en maak ik van de gelegenheid gebruik om daar wat boodschappen in te slaan.

 

IMG_3631

 

Today again I get up early to drive to Monfraguë.

This time I go for the yellow walk that leaves in the little village of Villareal De San Carlos.

When I start I notice that today there is a lot of wind.

IMG_3613

There are a lot of nice viewpoints on this track and at a certain moment I see a few dots crossing the river Tagus. When I look with the binoculars I can see clearly a few roe deer. They do not have any problem with bridging the distance.

Later that morning it turns out that the strong wind is a must appreciated refreshment against the rising temperatures.

The path goes further to the dam but I return and eventually I have walked about 8 km.

I drive to the Peña Falcon to enjoy the views again and having a nice brunch.

Then I climb the road to the castle looking for the “Two tailed pasha” a rare but beautifully coloured butterfly. After a little search it appears in my viewfinder.

When I arrive at the castle I try to photograph the flying vultures. You need to have some luck how they approach. Also the light has to be right. Sometimes they are too far and sometimes they are too close and finally you need to have lots of patience. In short, it is not easy to take good shot of the moving raptors.

At half past two I am back in the hotel to eat the course of the day and afterwards I take a siesta.

In the evening I explore the area of Piornal, a village in the valley of the Jerte. On the way back I stop at the Carrefour supermarket to do the last groceries this week.

 

IMG_3626

De weg naar/ The road to/ El camino a “Salto Del Gitano”

Van de brug over de Taag slingert de weg zich naar boven naar het prachtigste uitkijkpunt van “Monfraguë”

 

IMG_3294

 

Starting from the bridge over the river “Tagus” the road swings upwards to the most impressive viewpoint of “Monfraguë”

De zevende, the seventh, el séptimo. Day 2.

Cerro De Gimio

Deze morgen ben ik om 5u00 opgestaan om op de onverlichte wegen richting nationaal park “Monfraguë” te rijden. Onderweg heb ik nog een mooie waarneming van steenmarter en verder is het altijd opletten voor overstekende reeën veelal gevolgd door de kleintjes. Ze verschijnen ineens in je koplampen en dan vertraag je best want het zijn er altijd meer dan één.

Aangekomen in Villareal De San Carlos is de zon aan het opkomen dus het ideale moment om de wandeling te starten.

De groene wandelroute start aan “Arroyo de Malvecino” en eindigt aan “Cerro De Gimio” ( heuvel van Gimio)

Wat tijdens de wandeling opvalt, buiten af en toe wat vogelgeluiden, is de absolute stilte. Iets wat wij in ons druk Belgenlandje niet meer gewoon zijn.

Verder zijn de geuren van verschillende wilde kruiden, struiken en bomen ook een aangename begeleider.

De zon komt hoger te staan en vermeerderd in kracht waardoor de gieren beginnen gebruik te maken van de thermiek.

Af en toe kruist een reehinde(s) mijn pad, de ene blijft nieuwsgierig kijken en de andere keer rennen ze in volle paniek weg.

Uiteindelijk arriveer ik aan de “Cerro De Gimio” en heb ik een fenomenaal uitzicht over de omliggende heuvels en ook op “Salto del Gitano – Peña Falcón” ‘Het’ uitkijkpunt om gieren te observeren. Vanaf deze plaats geeft dit toch eens een heel ander perspectief.

Ik zit er helemaal alleen en laat het uitzicht op mij inwerken. Een ideale plek ook om tevens een stukje schapekaas met een hompje brood te verorberen en het nodige lichaamsvocht weer aan te vullen.

De terugweg naar Villareal De San Carlos is nog best pittig maar ik geraak heelhuids ter plekke om daar in het plaatselijke souvenirwinkeltje een frisse fles water te kopen om me wat te verkoelen en weer genoeg te drinken want in dit klimaat is dit best wel belangrijk.

De rest van de dag spendeer ik aan het uitkijkpunt van “Salto Del Gitano”, genietend van alles wat om me heen gebeurt en ook om af en toe een foto te nemen.

In de vooravond keer ik terug naar het hotel om daar nog te genieten van een dagschotel.

’s Avonds keer ik nog eens terug naar het meertje van gisteren om daar een wandeling te maken. Het ligt er idyllisch en vredig bij.

In het terugkeren moet ik een stier kruisen. Hij snuift de lucht op en schud wat met zijn hoofd maar gelukkig blijft het beestje verder rustig.

De zon gaat stilletjes aan onder en daarmee eindigt een goedgevulde maar mooie dag.

 

IMG_3249

 

 

This morning I get up at 5 am to drive on the unlit roads in the direction of the national park of “Monfraguë”. During the trip I have a nice observation of a stone-marten and it is always necessary to pay attention for crossing roe deer usually followed by the little ones. They appear in the headlights and then it is the best to slow down because there are mostly with more than one.

Arriving in Villareal De San Carlos the sun is getting up so it is the ideal moment to start the circular walk.

The green route starts at “Arroyo de Malvecino” and ends at “Cerro De Gimio”( Hill of Gimio)

During the walk I notice, apart from the birds sounds, de absolute quietness. That’s something that we, in our busy Belgium are not used to anymore.

Another thing that is remarkable and a nice companion is the scent of wild herbs, brushwood and trees.

The sun comes higher and higher and increases in strength and that is the moment for the vultures to take advantage of the thermal.

Sometimes a female roe deer crosses my path. One is curious and others run away in terror.

Eventually I arrive at “Cerro De Gimio” and have a tremendous view over the surrounding hills and also over “Salto del Gitano – Peña Falcon” THE viewpoint to watch vultures.

I am all by myself and let the view take effect on me. It’s the ideal place to eat a piece of sheep cheese and a chunk of bread and also to drink enough liquids.

The last part of the walk to Villareal De San Carlos is tough but I get there in one piece and buy a cold bottle of water to cool myself.

The rest of the day I spend at the viewpoint of “Salto Del Gitano” and enjoy everything that happens around me and try to take a picture once and a while.

I return to the hotel, to enjoy a today’s special in the restaurant.

A little while later I go back to the lake where I made a short walk yesterday. It looks idyllic and peaceful.

When I walk back to the car I have to confront a young bull. He sniffs the air and shakes with his head but we pass each other without any problem.

The sun sets slowly and a well filled but nice day comes to an end.

IMG_3287